• Saldos comptes
  • Moviments comptables
  • Caixa fixa
  • En virtut del que disposen els articles 2.7 i 3 de la Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana, esta informació es publicarà trimestralment: saldos bancaris i moviments comptables