Política de cookies
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ACEPTAR

LA COMISSIÓ DE GOVERN

La Comissió de Govern està integrada pel president, el vicepresident i el secretari del Consell, i quatre membres d’aquest. Els càrrecs de la Comissió de Govern es trien cada tres anys, llevat del president, el vicepresident i el secretari, i poden ser reelegits.

Les competències de la Comissió de Govern són les següents:
a) Elaborar l’avantprojecte anual de despeses.
b) Elaborar el projecte de memòria anual.
c) Dirigir i controlar l’execució del pressupost del CVC i preparar-ne la liquidació.
d) Determinar la tramitació dels escrits i les peticions dirigides a la institució.
e) Exercir les facultats ordinàries en matèria de contractació administrativa, dins dels límits legals i pressupostaris.
f) Disposar les despeses pròpies dels serveis del Consell, dins dels límits legals i pressupostaris.
g) Resoldre aquelles qüestions que siguen sotmeses a consideració pel president i que no estiguen atribuïdes al Ple del Consell.
h) Qualsevol atra competència que li atribuïsca la Llei del Consell Valencià de Cultura o aquest Reglament d’Organització i Funcionament, i la resta que no estiguen atribuïdes a cap òrgan específic.
i) Informar el president de les Corts Valencianes i la Presidència de la Generalitat Valenciana de les activitats i funcionament del Consell Valencià de Cultura.


Membres

Presidenta en funcions: Dolors Pedrós Company
Secretari: Jesús Huguet Pascual
Vocals:
Marta Alonso Rodríguez
Gerardo Muñoz Lorente
Ana Noguera Montagud
Rosana Pastor Muñoz