Òrgans

Estàs en: Inici CVC Òrgans

El Consell Valencià de Cultura es regeix per òrgans col·legiats i unipersonals, l’estructura bàsica dels quals és la següent:

Òrgans de govern

Òrgans informatius i de treball

  • El Ple del Consell és l’òrgan màxim de decisió
  • La Comissió de Govern s’encarrega de dirigir i controlar l’execució del pressupost del CVC i d’informar la Presidència de Les Corts de les seues activitats.
  • La Presidència és la representant legal de la institució.
  • Les comissions, permanents i temporals, són les encarregades d’elaborar els informes i els dictàmens.

Arxius d’interés