CONTACTE

Amb aquest formulari vosté pot realitzar al Consell Valencià de Cultura qualsevol suggerència, dubte o proposta que considere oportuna.

Nom i cognoms (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Assumpte

Comentari


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa del següent:
Les dades personals del formulari seran mecanitzades i incorporades a una base de dades que constitueix el Fitxer Automatitzat per a la recepció de missatges del Consell Valencià de Cultura.
Les dades personals estan destinades a ús exclusivament intern del Consell Valencià de Cultura. Enviar el formulari implica consentir al tractament automatitzat de les dades facilitades.
Els interessats tenen dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades en els termes establerts en la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per a això poden utilitzar el mateix formulari de contacte de la web.