Legislació

Estàs en: Inici CVC Legislació

El Consell Valencià de Cultura és una de les institucions estatutàries de la Generalitat. Comparteix aquest honor amb la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu i el Comité Econòmic i Social.

Les Corts aprovaren la Llei 12/1985, de 30 d’octubre, del Consell Valencià de Cultura, que regula la institució.

Per mitjà del Decret 172/1986, de 29 de desembre, del Consell, es va aprovar el Reglament d’organització i funcionament del CVC. Aquest decret fou derogat pel 43/1990, de 26 de febrer, pel qual s’aprovava el segon Reglament. Més tard, pel 55/1993, de 20 d’abril, se n’aprovava el tercer. Pel 202/1998, de 15 de desembre, se n’aprovava el quart. I finalment, pel 93/2022 de 15 de juliol, se n’ha aprovat l’actual.

D’altra banda, l’Estatut d’Autonomia, en la disposició addicional tercera, especifica que el Consell de la Generalitat, amb un informe previ del Consell Valencià de Cultura, informarà l’avantprojecte de la norma que haurà de regular la composició i les funcions del Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.