Política de cookies
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ACEPTAR

FONAMENTS LEGALS DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

El Consell Valencià de Cultura forma part de les institucions de la Generalitat Valenciana tal com diu l’article 25 de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana:

“Una Llei de les Corts Valencianes establirà les funcions, la composició i l’organització del Consell de Cultura, els membres del qual seran elegits per majoria de dos terços de les Corts Valencianes.”

A banda de les institucions matriu de la Generalitat Valenciana com ara les Corts Valencianes, el President de la Generalitat Valenciana i el Govern Valencià o Consell, només el Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana i el Síndic de Greuges compartixen amb el Consell Valencià de Cultura l’honor d’ésser institucions estatutàries, recollides dins del títol de l’Estatut referit a les institucions de la Generalitat Valenciana.

D’altra banda, la Disposició Addicional Segona de l’Estatut d’Autonomia faculta el Govern Valencià i el Consell Valencià de Cultura a emetre informe sobre l’avantprojecte corresponent de la norma estatal que regule la situació de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. A l’empara d’aquesta disposició i de la Llei del Consell Valencià de Cultura, aquesta institució va emetre el corresponent informe, aprovat pel ple en novembre de 1987, relatiu a aquest assumpte.

Tres anys després, desplegant l’article 25 de l’Estatut, les Corts Valencianes van aprovar la Llei 12/1985, de 30 d’octubre, del Consell Valencià de Cultura, la qual regula la institució. Mitjançant el Decret 172/1986, de 29 de desembre, del Govern Valencià, es va aprovar el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Valencià de Cultura. Aquest decret fou derogat pel Decret 43/1990, de 26 de febrer, de Presidència de la Generalitat, pel qual s’aprovà el segon Reglament d’Organització i Funcionament; amb posterioritat, el Decret 55/1993, de 20 d’abril, va aprovar el tercer Reglament del Consell; al capdavall, el Decret 202/1998, de 15 de desembre, del Govern Valencià, aprovà el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Valencià de Cultura actualment vigent.

Llei CVC (PDF)

Reglament CVC (PDF)