Notícies

Estàs en: Inici Notícies PLE MAIG- El CVC demana que la rehabilitació del Jardí de L'Hospital respecte les restes arqueològiques

PLE MAIG- El CVC demana que la rehabilitació del Jardí de L'Hospital respecte les restes arqueològiques

València (25.05.2009).- El ple del Consell Valencià de Cultura (CVC) reunit esta vesprada en sessió ordinària, ha aprovat diversos informes relacionats amb el patrimoni valencià, entre els quals destaca el document sobre el jardí de l'Antic Hospital de València. Així mateix, ha donat llum verda a la proposta de declaració sobre l'actual procés de convergència de l'Espai Europeu d'Educació Superior, conegut com el Pla Bolonya.

Respecte al primer escrit, l'òrgan consultiu considera que la remodelació del jardí ha de fer-se amb la màxima atenció, atenent a l'aparició de les restes arqueològiques i a la preservació dels elements d'interés que pertanyen a l'antic hospital i a la Facultat de Medicina. Així mateix, el la institució suggerix que, en cas d'incorporar nous elements en l'espai enjardinat, haurien de complir amb l'obligació històrica i la funció didàctica de la medicina valenciana i, en este sentit, recomana a les administracions, a proposta del president del Consell Valencià de Cultura, Santiago Grisolía, reivindicar la memòria de la facultat de medicina, on van ensenyar metges il•lustres, com Ramón i Cajal i Pelegrí Casanova.

Quant al document sobre el Pla Bolonya, el CVC valora positivament l'homogeneïtzació dels estudis europeus universitaris amb la finalitat de facilitar la circulació dels titulats en la Unió Europea i considera que el debat entre tots els actors implicats en el procés hauria de presidir la presa de decisions oportunes i la seua aplicació. A més, creu que els plans d'estudi han de centrar-se a servir les necessitats socials i demana a les administracions la seua implicació en la creació de propostes d'estos plans. Per a la institució consultiva, en el marc actual del finançament de les universitats espanyoles, les taxes acadèmiques per als alumnes en els graus de màster haurien d'estar regulades com les corresponents a les llicenciatures, amb l'objectiu d'aconseguir una aplicació de la política de beques “ambiciosa i efectiva”.

Unió Musical de Llíria

El CVC també ha donat llum verda a l'informe sobre les obres proposades per la societat Unió Musical de Llíria, en el qual manifesta la seua preocupació per la interrupció temporal de les activitats educatives i culturals en este espai. Així mateix, recomana tant a la Directiva de la Societat “Unió Musical de Llíria” i els firmants de l'escrit que sol•licita la intervenció del CVC, que es reunisquen per a arribar a un acord en què es procure preservar amb les majors garanties possibles les parts de l'edifici que han sigut considerades més valuoses des del punt de vista patrimonial.

L'òrgan, en tant que és la màxima institució consultora de la Generalitat Valenciana en matèries culturals, anima a la Corporació Musical de Llíria a exercir el seu paper de mediadora entre ambdós parts, per al qual podria comptar, amb l'assessorament d'experts. Així mateix, oferix a l'ajuntament la seua seu, el Palau de Forcalló, com a lloc de trobada en benefici de la cultura valenciana.

La institució consultiva també ha aprovat l'informe dels Cases del Pòsit de Xàbia, que estan situades en el barri de les Duanas de Mar d'esta població, amb l'objectiu de sol•licitar a les administracions la petició de declaració de Bé de Rellevància Local i la seua inclusió en el catàleg de Béns i Espais protegits de la Comunitat Valenciana, pel seu significatiu valor històric. Este escrit, que ha sigut elaborat a petició de la Direcció General de Patrimoni, es traslladarà a l'organisme peticionari, així com al consistori de Xàbia i la FVMP.

Finalment, el CVC ha emés favorablement l'escrit que fa referència a la situació actual de les torres de la Colomera i la Cordà d'Orpesa, en què destaca la importància de la recuperació d'estes construccions històriques i en este sentit, considera que haurien de destinar-se a usos cívics i culturals.