Política de cookies
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ACEPTAR

Palau de Forcalló, València, 25 de febrer del 2003

Reunit el Consell Valencià de Cultura en sessió plenària el 24 de febrer ha acordat:

1 Aprovar una declaració a favor de la pau

2 Aprovar l"informe sobre el Museu de la Impremta i de les Arts Gràfiques (es pot consultar en la pàgina principal d"aquest web)

3 Aprovar l"informe sobre l"Impacte de les noves tecnologies en la difusió de la cultura (es pot consultar en la pàgina principal d"aquest web)

DECLARACIÓ A FAVOR DE LA PAU

El Ple del Consell Valencià de Cultura, en sessió del 24 de febrer del 2003, alhora que es reafirma en les declaracions del seu president més avall transcrites*, acorda fer la declaració següent, en nom de la solidaritat entre tots els humans, individus i pobles, hui possible gràcies al nivell actual de comunicació i interrelació planetàries, i al pensament del món com un tot:

a) Declarem el nostre sí a la pau des del refús a la resolució de problemes de supervivència comuns a tota la humanitat per mitjà de la imposició violenta dels interessos objectius d’uns per damunt del dret objectiu a la vida i a la dignitat d’uns altres, en la intel·ligència que els conflictes armats no són, en el millor dels casos, i a curt termini, més que un joc de suma zero, on una part no guanya més que allò que fa perdre a l’altra, i a la llarga una pèrdua irrecuperable per a tots.

b) Declarem que és per mitjà de l’augment del coneixement que tenim del món, i sobretot per mitjà de la col·laboració universal en la creació de valors de convivència i de solidaritat per a tots, com tots els pobles han de trobar el seu camí de salut i perfeccionament. Això exigix la contribució d’unes energies i d’un sistema d’intercanvi de valors i recursos que els conflictes violents no fan més que destruir, en un món encara incapaç d’assegurar els mitjans de subsistència d’una majoria dels humans.

* Davant de l’actual situació de conflicte internacional, el Consell Valencià de Cultura considera un deure propi, emanat de la seua missió institucional i també del sentit ètic de tots els seus membres, reafirmar públicament els valors de la comprensió i la convivència pacífica i mútuament enriquidora entre pobles, cultures i ideologies, i la funció de l’educació general en la difusió dels dits valors. De manera contínua, però ara especialment, és necessari promoure a escala mundial, i amb l’exemple, no solament la difusió de coneixements i tècniques, sinó paral·lelament la dels valors humanístics i polítics concretats en el foment del diàleg cultural civilitzat des del respecte a les diferències, enteses com a condició imprescindible i fructífera del mateix diàleg.

València, 24 de febrer 2003