Notícies

Estàs en: Inici Notícies Ple de novembre del Consell Valencià de Cultura

Ple de novembre del Consell Valencià de Cultura

27/11/2023

Entre els assumptes inclosos en l’ordre del dia del Ple ordinari de novembre convocat hui a les 12 hores hi havia dos informes que se sotmetien a l’aprovació dels membres.

El primer, l’Informe al voltant de la protecció del poblat Torre de la Sal, aprovat per unanimitat, sorgia de la petició de l’Ajuntament de Cabanes, que vol protegir el conjunt de cases situades a vora mar amb la figura legal de Bé de Rellevància Local. Es dona el cas que la torre de guaita del segle XVI situada al costat és BIC, i a més s’inclou en el Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, que disposa de la qualificació ambiental més alta possible.

El CVC considera que el poblat, com a fragment urbà inserit en un entorn tan protegit, sí mereix la qualificació de Bé de Rellevància Local, d’acord amb l’article 46 de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, per l’enclavament paisatgístic on es troba, per la configuració urbanística i pel valor etnològic.

El segon document, l’Informe sobre la situación actual de las personas mayores, no fa sinó continuar amb la preocupació mostrada pel CVC sobre la qüestió en els informes de 2015 i 2021. En el de hui, el text repassa els drets dels ancians reconeguts internacionalment, fa una detallada valoració dels col·lectius majors de 60 anys amb dades i xifres d’esperança de vida i d’altres previsions a 10 anys vista i conclou que en les solucions previstes a mitjà i llarg terme hi ha carències de diversa consideració i reptes a afrontar per part de les institucions públiques i privades, dels sindicats i dels partits polítics.

Per això, en l’últim apartat, el de Recomanacions, el CVC planteja, entre altres, que es garantisca la presència de les persones majors en els òrgans de participació política i ciutadana, que es creen oficines d’informació i assessorament per a este col·lectiu, ajudar a reduir la bretxa digital i que es prenguen en consideració les propostes fetes pel Consell Valencià de Persones Majors als partits polítics valencians, moltes d’elles replegades en les Memòries de la institució, particularment en les últimes, de 2020 a 2022.
L’informe també s’ha aprovat per unanimitat.

Els documents aprovats hui estaran a disposició general en la web del CVC.