Notícies

Estàs en: Inici Notícies El CVC a favor de la Cordà de Paterna

El CVC a favor de la Cordà de Paterna

21/12/2021

A més, la institució reorganitza el seu funcionament intern

Palau de Forcalló. València, 21 de desembre de 2021.- El Consell Valencià
de Cultura ha afrontat l’última sessió plenària de l’any amb uns quants
assumptes damunt la taula. De caràcter intern, la reorganització dels seus
òrgans de govern i de les comissions informatives a través de les quals es du
a terme el treball assessor del Consell. En concret, es plantejava, a proposta
del president Santiago Grisolía, el nomenament de la vicepresidència, de la
secretaria i de la Comissió de Govern del CVC després de les últimes eixides
i del nomenament de nous membres. A través d’una votació de caràcter
secret, la vicepresidència l’ocuparà ara la Sra. Dolors Pedrós, i el Sr. Jesús
Huguet renova el càrrec de secretari.

Quant a la Comissió de Govern, el Ple ha votat també amb caràcter secret, i
ha aprovat per majoria una llista oberta. En concret, i a més del president, la
vicepresidenta i el secretari, membres nats, esta comissió ha quedat
constituïda per les persones següents: Marta Alonso, Ana Noguera, Rosana
Pastor i Gerardo Muñoz.

També s’han reorganitzat provisionalment les noves composicions de les
comissions de treball, de manera que els membres que han entrat ara a la
institució, Marta Alonso, Vicent Torrent i Xavier Aliaga s’incorporaran de
ple dret al treball de les comissions informatives.

A més d’esta reorganització, en l’ordre del dia del Ple es presentava al debat
un informe sobre la Cordà de Paterna, una celebració per a la qual s’està
tramitant l’expedient per a declarar-la com a BIC Immaterial. El document
que ha aprovat hui el CVC reconeix la Cordà com a referent de la cultura
popular de la població i element peculiar dels seus costums, cosa que fa, a
parer del Ple, que reunisca les condicions per a ser declarada Bé d’Interés
Cultural Immaterial (BICi).

L’informe, però, va més enllà, perquè recomana a la Conselleria d’Educació
i Cultura que, en la futura llei de Patrimoni Cultural Valencià, s’incorpore
una nova classificació de les figures dels béns mereixedors de protecció amb
criteris més específics.