Noticias

Estás en: Inicio Noticias El CVC a favor de la Cordà de Paterna

El CVC a favor de la Cordà de Paterna

21/12/2021

A més, la institució reorganitza el seu funcionament intern

El Consell Valencià de Cultura ha afrontat l’última sessió plenària de l’any amb uns quants assumptes damunt la taula. De caràcter intern, la reorganització dels seus òrgans de govern i de les comissions informatives a través de les quals es du a terme el treball assessor del Consell. En concret, es plantejava, a proposta del president Santiago Grisolía, el nomenament de la vicepresidència, de la secretaria i de la Comissió de Govern del CVC després de les últimes eixides i del nomenament de nous membres. A través d’una votació de caràcter secret, la vicepresidència l’ocuparà ara la Sra. Dolors Pedrós, i el Sr. Jesús Huguet renova el càrrec de secretari.

Quant a la Comissió de Govern, el Ple ha votat també amb caràcter secret, i ha aprovat per majoria una llista oberta a partir de la proposta del president. En concret, i a més del president, la vicepresidenta i el secretari, membres nats, esta comissió ha quedat constituïda per les persones següents: Marta Alonso, Ana Noguera, Rosana Pastor i Gerardo Muñoz.

També s’han reorganitzat provisionalment les noves composicions de les comissions de treball, de manera que els membres que han entrat ara a la institució, Marta Alonso, Vicent Torrent i Xavier Aliaga s’incorporaran de ple dret al treball de les comissions informatives.

A més d’esta reorganització, en l’ordre del dia del Ple es presentava al debat un informe sobre la Cordà de Paterna, una celebració per a la qual s’està tramitant l’expedient per a declarar-la com a BIC Immaterial. El document que ha aprovat hui el CVC reconeix la Cordà com a referent de la cultura popular de la població i element peculiar dels seus costums, cosa que fa, a parer del Ple, que reunisca les condicions per a ser declarada Bé d’Interés Cultural Immaterial (BICi).

L’informe, però, va més enllà, perquè recomana a la Conselleria d’Educació i Cultura que, en la futura llei de Patrimoni Cultural Valencià, s’incorpore una nova classificació de les figures dels béns mereixedors de protecció amb criteris més específics.