Política de cookies
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ACEPTAR

Empleo Público

ACORD de 20 de desembre de 2022, del Ple del Consell Valencià de Cultura, pel qual es convoca el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places previstes en la Resolució de 15 de setembre de 2022, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública de la institució per a l’any 2022 pel que fa als processos d’estabilització previstos en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Correcció d’errors.

Convocatòria 23/22: A2-04-02 Superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació de l’administració de la Generalitat. Escala Tècnics de fons documentals.

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació de l’Administració de la Generalitat. Escala tècnica de fons documentals, convocatòria 23/22. [ver PDF]

Convocatòria 24/22 Cos integració Llei 4/2021 C2-03-01 Serveis auxiliars de manteniment de l’administració de la Generalitat. Correspon a Llei 10/2010.

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2023, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos d’integració Llei 4/2021, C2-03-01, serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, corresponent a la Llei 10/2020, convocatòria 24/22. [ver PDF]

Convocatòria 25/22 APF-01-01 Servei de suport general de l’administració de la Generalitat. Escala Subalterns.

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2023, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual s’aprova la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos de servei de suport general de l’Administració, escala subalterns, convocatòria 25/22. [ver PDF]

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2023, de la Presidencia del Consell Valencià de Cultura, por la que se aprueba la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas para participar en el proceso excepcional de estabilización, por el sistema de concurso de méritos, de acceso al cuerpo de servicio de soporte general de la administración, escala subalternos, convocatoria 25/22 y composición comisión de selección. [2023/10845] [ver PDF]

 

Descarregue i emplene el següent document PDF:
Full d’autobaremació OPE 2022.  [descarregar]

Envie’ns el PDF emplenat i signat adjuntant també la documentació que acredite la informació declarada en el mateix a la següent adreça de correu electrònic: cvc@gva.es indicant en l’assumpte del missatge la convocatòria corresponent. [enviar]