Notícies

Estàs en: Inici Notícies El Consell Valencià de Cultura aprova la Memòria 2010

El Consell Valencià de Cultura aprova la Memòria 2010

El ple del Consell Valencià de Cultura (CVC), reunit en sessió ordinària, el 30 de maig, aprovà la Memòria d'activitats corresponent a l'exercici 2010 i el document annexe de les recomanacions i observacions que realitza la institució consultiva a la Generalitat Valenciana.

D'altra banda, va emetre l'informe sobre la situació del patrimoni escultòric en els espais públics, en el qual suggereix a les administracions la possibilitat de substituir per rèpliques les obres de “major valor artístic i patrimonial” i insta a restaurar urgentment les peces més deteriorades. El CVC també apel•la a totes les institucions educatives de la comunitat perquè facen un major esforç per sensibilitzar a l'alumnat sobre la importància de conservar el patrimoni artístic. A més, recorda, com ja ho va fer en l'informe que va aprovar en 2005 sobre els espolis a béns patrimonials (https://cvc.gva.es/archivos/197.pdf), la necessitat d'adoptar mesures dissuasòries paral•leles a les anteriors contra el vandalisme i el robatori, com l'augment de vigilància personal i la instal•lació de càmeres.

Les recomanacions que s'incorporen a la Memòria institucional se centren en diversos aspectes de la cultura valenciana, després de l'estudi dels principals informes i treballs que van aprovar, al llarg de l'any passat, les comissions que integren el CVC: arts, promoció cultural, ciències, llegat històric i artístic, jurídica i d'interpretació reglamentària.

Entre les peticions que es reiteren tots els anys en el document, destaca la potenciació de l'ús del valencià, per la qual cosa les administracions públiques, en primer lloc, les diverses entitats cíviques i els responsables polítics han d'assumir un paper d'exemple en l'ús de la nostra llengua i fer front al risc d'involució del seu ús social.

Respecte a la comissió de les Arts, el CVC planteja la “necessitat d'estimular la producció cultural en totes les seues manifestacions ( literària, teatral, plàstica, musical, audiovisual, científica) mitjançant beques i premis dirigits, especialment, a artistes i científics joves. Quant a la seua difusió, recomana la creació d'espais de lectura en jardins i estacions de transports públics.
Esta comissió també va expressar en 2010 la preocupació per la disminució progressiva de les assignacions econòmiques a les entitats de difusió artística valencianes.

La Comissió de Llegat històric i artístic insisteix a senyalitzar adequadament els béns patrimonials i sol•licita a les diputacions provincials una major implicació en la preservació d’estos elements.
Així mateix, recorda a les administracions públiques la necessitat d'assumir la responsabilitat en el compliment de les normatives i ordenances sobre béns d'interès cultural i béns de rellevància local en relació al color, el mobiliari urbà de l'entorn, etc…
Una altre dels suggeriments que sol considerar-se en la memòria és la conservació del patrimoni arbori. El CVC va elaborar en 2010 diversos informes relacionats amb la preservació de la naturalesa, especialment els jardins i parcs singulars, com el document sobre la remodelació dels jardins de l'Antic Hospital de València. (https://cvc.gva.es/archivos/376.pdf)

.
Un dels treballs més rellevants de la Comissió de Ciències és l'informe sobre la contaminació acústica, en el qual sol•licita a les administracions la coordinació de les polítiques de reducció, especialment, en futurs projectes industrials, urbanístics, de vies de circulació i de centres d'oci.

D'altra banda, Ciències també se centra en l'estalvi energètic i les fonts d'energia. Considerem necessari implementar totes les mesures possibles d'estalvi energètic, i animem les administracions públiques autonòmiques i locals a mantenir, en la mesura de les seues competències, criteris eficaços d'estalvi, i a emprendre campanyes ciutadanes divulgatives de consum responsable.

Quant a l'obra de científics valencians, recorda que “mereix ser difosa amb l'objectiu de recuperar la memòria de la història científica valenciana”. La escuela botánica valenciana del Renacimiento: Pedro Jaime Esteve, Juan Plaza y Jaime Honorato Pomar, de José María López Piñero, va ser un dels llibres que edità el CVC en 2010.

El CVC també recorda a Ràdio Televisió Valenciana la necessitat de crear un Consell Assessor i felicita a l'Ajuntament de València pel sistema de lloguer de bicicletes. No obstant això, sol•licita que es fomente l'ús de les bicicletes per a la circulació urbana, mitjançant l'ampliació del carril bici.

Sobre els incendis forestals, també considera que cal ampliar el marc d'actuació de la Cort Penal Internacional en matèria d'atemptats contra el medi ambient, i reclama una política de gestió sostenible dels boscos i una adequada planificació del territori i els usos del sòl com a principals mesures de prevenció
En 2010 els membres del CVC van signar la declaració Cap a la consideració penal dels incendis forestals com a crims contra la Humanitat i la Biosfera.