Amb la participació de Rafael Beltrán, catedràtic de la Universitat de València, i Joan Ignasi Soriano, becari de l’Institut de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant