En la seu del Consell Valencia de Cultura, amb la presencia de bona part dels membres del Consell, s'ha fet un homenatge al pinto Ximo Michavila.

En la seu del Consell Valencià de Cultura, amb la presència de bona part dels membres del Consell, s’ha fet un homenatge al pintor Ximo Michavila.

Más información