Notícies

Estàs en: Inici Notícies Plenari de setembre del CVC

Plenari de setembre del CVC

27/09/2021

Informes sobre Vies de tren en desús i Dones i esports.

Entre els assumptes tractats en la sessió plenària del CVC del mes de setembre destaquen dos informes que han rebut l’aprovació unànime.

El primer, titulat Protecció del patrimoni dels antics traçats de trens de via estreta, elements arquitectònics i reconversió en camins naturals-vies verdes, vol aprofitar que en el 2020 el Parlament Europeu va declarar que enguany seria l’Any europeu del ferrocarril i que, en concret, València acollirà pròximament la dècima edició dels premis europeus de Vies Verdes European Greeenways (una associació de la qual la Generalitat és membre fundador), per a fer conéixer la situació de les vies de tren en desús que travessen el territori.

El treball estudia detalladament el patrimoni ferroviari conservat en les vies estudiades, les conseqüències socials i econòmiques de les línies perdudes, les reivindicacions històriques per a restituir-les i les iniciatives en el temps per a la preservació del patrimoni que ha quedat. Estudia després la introducció a Espanya del Programa de camins naturals i vies verdes des de 1993, i del Programa de camins naturals des de 1996, que inclou infraestructures de transport com ara camins reals, de sirga, sendes de muntanya i de ribera i camins de canals.

També analitza amb detall les vies verdes actuals fetes sobre les vies de tren abandonades i les actuacions programades des de la Conselleria de Política Territorial. Per acabar, es desplega un capítol de Conclusions i Recomanacions, en què es demana la continuació del creixement de la xarxa de camins naturals i vies verdes, però també que s’actualitze de manera exhaustiva el patrimoni ferroviari amb el suport tècnic i econòmic necessari.

El segon informe, Dones i esports, es basa en l’atenció del CVC per la situació, la participació i la igualtat de les dones en totes les esferes socials. El document estudia el marc legal des de 1978 fins a les lleis en tràmit actualment, els programes de molt diverses institucions i administracions de promoció de l’esport femení (programa EPAS del Consell d’Europa, els plans del Consejo Superior de Deportes i de la Generalitat, els d’àmbit municipal, etc.) També dedica atenció a l’esport escolar i universitari, al federat i a la falta de representació femenina en les instàncies de la gestió esportiva amb dades actualitzades, i el tractament de l’esport realitzat per les dones en els mitjans de comunicació.

Al final s’inclou un apartat de recomanacions en què es demana, entre altres, l’increment  de les inversions públiques per a potenciar l’esport femení en especial per a les dones de més de 45 anys, la creació d’un Observatori de l’esport femení de la Comunitat Valenciana, amb recursos econòmics i capaç d’elaborar informes de participació i d’avaluació del compliment dels programes establits, i la formació dels professionals dels mitjans de comunicació en la perspectiva de gènere.

Els dos informes estaran a disposició pública en el web del CVC: https://cvc.gva.es/