Política de cookies
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ACEPTAR

València, 10 de Novembre de 2015, Dia Mundial de la Ciència
1) La posada en marxa dels plans estratègics amb terminis estrictes i de compliment obli-
PACTE SOCIAL PER LA CIÈNCIA
El Consell Valencià de Cultura considera que la ciència és un pilar bàsic de la cultura i de la
societat. La Constitució Espanyola diu en el seu article 44: “1) Els poders públics promouran i
tutelaran l’accés a la cultura al qual tots tenen dret. 2) Els poders públics promouran la ciència i
la investigació científica i tècnica en benefici de l’interés general”.
La ciència és la resposta adequada i necessària a molts problemes de la nostra aldea global. La
desigualtat social, el canvi climàtic, la qualitat mediambiental, l’hidroeficiència, l’estalvi i l’aprofitament
energètic, l’eliminació de residus, el manteniment i el progrés de les ciutats, la mobilitat
sostenible, la salut, els avanços en agricultura i ecologia, l’obtenció de nous materials, la informàtica,
l’obertura de nous horitzons socials, són aspectes que ens afecten a tots i han de ser
considerats amb criteris científics.
Per això, demanem un PACTE SOCIAL que defense un model econòmic i productiu capaç de competir
a nivell internacional i d’oferir cohesió social, basat en dos eixos: la Societat del Coneixement,
que ha de fer-nos més lliures, i la Cultura de la Conservació, ja que en el nostre planeta només disposem
d’uns recursos limitats que cal gestionar amb sensibilitat i intel·ligència.
Reivindiquem l’enorme esforç fet per la nostra societat per a invertir en la generació amb la millor
formació de la nostra història. Aspirem que eixa generació tinga la llibertat de triar el seu futur i
que puga desenrotllar en la nostra terra, si així ho desitja, tota la seua capacitat i saviesa. No
podem quedar-nos quiets davant de l’èxode dels nostres millors talents. És responsabilitat nostra
que puguen integrar-se en el nostre sistema d’I+D’I.
Amb motiu del Dia Mundial de la Ciència, insistim en l’enorme importància de la ciència i la investigació,
i proclamem els següents objectius:
gatori, i l’execució total dels pressupostos.
2) La transferència immediata dels fons necessaris a centres i grups d’investigació i als
projectes aprovats.
3) El ferm compromís d’invertir en I+D’I almenys el 2% del PIB.
4) El compliment de la Llei de la Ciència de l’1 de juny de 2011 amb la creació de l’Agència
Estatal d’Investigació.
5) L’acord social per a preservar la cultura científica dels vaivens econòmics i polítics.
Els ací presents, i els altres adherits a esta declaració, ens comprometem a actuar en conseqüència,
per fer de la I+D’I la base del futur desenrotllament de l’economia, optimitzar el capital
humà existent, posar els mitjans necessaris per a desenrotllar la carrera investigadora i promoure
l’excel·lència, la creativitat, la investigació i la innovació, com a instruments imprescindibles
per al progrés i el futur de la societat valenciana.

Més informació