Notícies

Estàs en: Inici Notícies Manifest del CVC per el tancament de RTVV

Manifest del CVC per el tancament de RTVV

El Consell Valencià de Cultura lamenta profundament la situació que ha
dut al tancament de Ràdio Televisió Valenciana, un fet que significa la
destrucció d’un motor insubstituible de vertebració del poble valencià a
través de la seua cultura i la seua llengua pròpies, i la renúncia, a canvi de
res, a un element estratègicament bàsic de preservació i desenvolupament
del patrimoni cultural que ens constituïx com a poble. El Ple del Consell
Valencià de Cultura debatrà en la seua sessió del present mes una
declaració meditada i més completa sobre este fet d’importància enorme
per a la nostra societat, però és obligat manifestar-nos ara mateix, per a
puntualitzar, en primer lloc, que amb la legislació existent el tancament
anunciat és de dubtosa legalitat; en segon lloc per a manifestar que esta
mesura no és la solució de res, sinó un mal en si irreparable i un símptoma
de problemes molt greus que mereixerien més atenció que no reben de la
nostra societat en conjunt i de les seues classes dirigents especialment; per
a demanar insistentment que qualsevol decisió sobre un assumpte que
afecta de manera tan general al nostre poble, tant als qui en són conscients
com als qui no, no es prenga unilateralment per part de ningú, sinó que
s’intente consensuar amb totes les forces representatives compromeses a
contribuir positivament en la recerca de solucions verdaderes, les quals no
poden consistir més que en solucions de futur, i no en més amputacions; i
finalment per a oferir a l’Administració pública valenciana, als grups
polítics i a la societat civil la nostra col·laboració, com a primera entitat
consultiva en matèria cultural de la Generalitat Valenciana, en la busca
d’un camí consensuat que enfortisca, en comptes d’afeblir-les, les nostres
bases de progrés com a poble desenvolupat.
València, 6 de novembre de 2013