Política de cookies
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ACEPTAR

PRESENTACIÓ

El Consell Valencià de Cultura és una institució consultiva i assessora de la Generalitat en les matèries referents a la cultura valenciana, amb la missió de vetlar per la defensa i la promoció dels valors lingüístics i culturals propis de la Comunitat Valenciana.

Preceptivament és consultat per altres institucions de l’Administració en la incoació d’expedients referents al patrimoni cultural valencià. Però igualment pot ser consultat de manera no preceptiva per les mateixes institucions, o també fer-los arribar recomanacions, a iniciativa pròpia o assumint demandes d’entitats o de particulars.

Actua per mitjà d’informes i dictàmens elaborats per les comissions informatives permanents o per ponències puntuals que el Ple de la institució aprova o assumeix de manera col·legiada.

L’acció del Consell Valencià de Cultura es concreta, a més, en l’organització de jornades d’estudi sobre la cultura valenciana, i en publicacions divulgatives o d’investigació.

Saluda del president Santiago Grisolía

“Vos done la benvinguda al Consell Valencià de Cultura. Formem part d’una institució oberta a totes les opinions, sensibilitats i expressions del nostre àmbit cultural, perquè ens basem en el respecte a la pluralitat cultural i lingüística. Per això, la nostra atenció i les nostres propostes van sempre a favor del coneixement del llegat cultural i històric i miren de potenciar la llengua i la cultura valencianes en totes les seues manifestacions. Aquest és l’esperit del CVC. Ací, en el nostre web, trobareu què és el Consell, les funcions que té, els membres que n’han format i en formem part, la manera com treballem i tots els documents que hem elaborat des del principi i fins ara. Espere que trobeu tota aquesta informació interessant i profitosa.”