La il·lustre arxivera i historiadora va ser membre del Consell en els anys noranta (1994-1998)

Más información