Entrega de la Memòria de 2016 del CVC al President de la Generalitat Valenciana