Notícies

Estàs en: Inici Notícies EL PLE DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA, NOVAMENT COMPLET

EL PLE DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA, NOVAMENT COMPLET

Consell Valencià de Cultura. València, 28 de juliol 2014.
Al començament de la sessió plenària de juliol del Ple del Consell Valencià de Cultura, celebrada este matí, han pres possessió dels seus càrrecs els tres nous consellers de la institució: la cantant Soledad Giménez, l’escriptor Enric Lluch i el professor Ramon Rosselló. Amb ells el Ple torna a tindre els seues vint-i-un membres preceptius.
Durant la sessió tinguda a continuació el Ple ha aprovat els informes favorables a la declaració de BIC de: el jaciment paleontològic Cañada París II, d’Alpont, els “Milacres de Sant Vicent” i el joc de pilota valenciana. També s’ha aprovat un informe crític sobre l’avantprojecte de Llei valenciana d’impuls de l’activitat cultural i del mecenatge, un informe “sobre l’ensenyament en valencià en els nivells educatius no universitaris”, un altre sobre el magatzem de gas Castor i finalment un altre sobre malalties emergents i reemergents. El Ple ha aprovat igualment elevar als responsables de la Generalitat Valenciana i als del Govern central una “proposta sobre inversions culturals en els pressuposts generals de l’Estat de l’any 2015”, referent a béns del patrimoni valencià de titularitat estatal.
Finalment els consellers han aprovat l’informe econòmic presentat pel secretari de la institució corresponent al primer semestre de 2014.