Política de cookies
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ACEPTAR

Palau de Forcalló. València, 26 d’abril.- En el Ple d’abril del Consell
Valencià de Cultura s’han debatut fonamentalment una Declaració i dos
informes, un sobre l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de la Comunitat
Valenciana i un altre sobre els beneficis de la cultura en la salut de les
persones.

La Declaració del CVC sobre el retorn de la Dama d’Elx fa un repàs de les
vicissituds del descobriment del bust i de la seua sort des d’aleshores fins
arribar l’any 1971 on està ara, en el Museu Arqueològic de Madrid. La Dama
s’ha arribat a exhibir temporalment a Elx dues voltes. La primera, en 1965, i
l’última entre el 18 de maig i l’1 de novembre de 2006, per la inauguració
del Museu Arqueològic i d’Història d’Elx (MAHE).

A Elx, el clam pel retorn definitiu del bust ibèric ha sigut constant, i la
Declaració es fa ressò d’esta demanda, més encara quan la ciutat disposa
d’unes instal·lacions modèliques que la podrien preservar amb garantia total:
el mateix MAHE o el Museu Monogràfic de l’Alcúdia. També s’ofereix una
altra possibilitat, la creació en un futur d’una subseu del Museu Arqueològic
Nacional centrada en l’art ibèric.

La Declaració s’ha aprovat per unanimitat.

A més, el Ple ha tractat, i aprovat per unanimitat, l’Informe sobre l’Estratègia
d’IA de la Comunitat Valenciana. El document fa un estudi dels objectius i
riscos de l’Estratègia en l’actual context socioeconòmic valencià, i posa
l’atenció en els aspectes ètics del desenvolupament de la IA i en les
interseccions de l’Estratègia amb la cultura. En les conclusions, entre altres,
el CVC reconeix d’extrem interés l’Estratègia d’IA de la Generalitat, però
remarca també la necessitat que es preserve el dret a la intimitat de les
persones, que s’eviten els biaixos racials, de gènere, generacionals o
socioeconòmics, i la conveniència que s’establisca dins d’un ecosistema
cibernètic.

L’altre informe sotmés a debat tractava sobre els beneficis de la cultura en la
salut de les persones, seguint les recomanacions de l’OMS en este sentit. El
treball té una secció sobre els efectes psicològics de la pandèmia i un altre
sobre l’art com a eina per a la salut, i descriu les diverses accions dutes a
terme a Espanya de relacionar Art i Salut, incloses les valencianes. En les
conclusions, entre altres, es mostra a favor que s’establisquen relacions amb
este objectiu entre les institucions responsables de Sanitat i de Cultura, i que
s’habiliten espais hospitalaris amb esta finalitat a través de convenis. S’ha
aprovat per unanimitat.

Estos documents estaran a disposició pública en la web https://cvc.gva.es