Notícies

Estàs en: Inici Notícies EL CVC DÓNA SUPORT A LA DECLARACIÓ DE BIC DE LA PROCESSÓ CÍVICA DEL 9 D’OCTUBRE

EL CVC DÓNA SUPORT A LA DECLARACIÓ DE BIC DE LA PROCESSÓ CÍVICA DEL 9 D’OCTUBRE

Consell Valencià de Cultura, València, 21 de desembre 2015. Finalment el Ple del
CVC dóna via lliure a la declaració de Bé d’Interés Cultural de la processó cívica del 9
d’Octubre amb l’aprovació d’un informe redactat en el si de la Comissió de Llegat
Històric i Artístic per Francisco Pérez Puche, escriptor i periodista, membre de la
institució i cronista oficial de la ciutat de València des del passat mes de març. La
conclusió més rellevant del text aprovat, a part de la declaració que “la Processó Cívica
del 9 d’Octubre de la ciutat de València reunix els requisits històrics, tradicionals,
folklòrics i simbòlics per a ser declarada Bé d’Interés Cultural”, és la constatació que
correspon a l’Ajuntament de la ciutat (conjuntament amb la Generalitat des de 1977) la
seua convocatòria anual i la determinació en cada ocasió dels continguts, l’itinerari i el
protocol, sempre respectant els elements considerats “permanents i característics de la
festa”: la convocatòria lliure a càrrec de la corporació municipal, l’eixida de la Senyera
del seu Arxiu i la baixada del balcó amb el protocol i els honors corresponents, el
recorregut per la ciutat acompanyada de la corporació municipal, autoritats,
representacions i poble, l’homenatge al rei Jaume I en el seu monument de la plaça
Alfons el Magnànim i la interpretació de la marxa de la ciutat, l’himne autonòmic i
l’himne d’Espanya.
En la mateixa sessió, el Ple de la institució ha aprovat un informe de la seua Comissió
Jurídica sobre la protecció dels vells contra abusos físics i psíquics, tant particulars com
socials i institucionals, les recomanacions més rellevants del qual són: fer del Consejo
de Mayores i de la figura del Defensor del Mayor institucions independents i amb
capacitat d’emetre propostes vinculants, crear una oficina d’informació i assessorament
per a les persones grans, aplicar la Llei d’atenció a la dependència, incrementar els
pressupostos de Servicis Socials, protegir i millorar el sistema de pensions,
especialment les més baixes, disminuir la pressió fiscal als jubilats, eliminar el
copagament sanitari i farmacèutic, entre altres.
Finalment, el Ple ha aprovat, per proposta del seu president, un text de record de la
figura del filòsof i pedagog Francisco Giner de los Ríos, un dels fundadors de la
Institución Libre de Enseñanza, en commemoració dels cent anys de la seua mort i a
favor que no s’oblide el seu llegat i la seua influència en tants intel·lectuals i científics
espanyols de prestigi.