Notícies

Estàs en: Inici Notícies EL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA ES PROPOSA ESTUDIAR EL PROJECTE DE LEY DE PROTECCIÓN DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD

EL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA ES PROPOSA ESTUDIAR EL PROJECTE DE LEY DE PROTECCIÓN DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD

El Puig d’Almirra serà el primer Lloc Històric valencià declarat BIC
Consell Valencià de Cultura. València, 27 d’octubre 2014.
En la seua sessió ordinària mensual, tinguda hui, el Ple del Consell Valencià de Cultura
ha aprovat un informe favorable a la declaració de Bé d’Interés Cultural del Puig
d’Almirra amb la categoria de Lloc Històric. En efecte, va ser al Puig d’Almirra, en
terme de Camp de Mirra (prop de Biar) on el rei Jaume I i l’infant Alfonso de Castella
van signar el 26 de març de 1244 un tractat pel qual es delimitaven les terres de
conquista reservades als regnes d’Aragó i de Castellà i es donava entitat física concreta
al Regne de València. El tractat és rememorat cada 25 d’agost al Camp de Mirra amb
una reconstrucció històrica protagonitzada pels veïns.
En la mateixa sessió, el Ple s’ha interessat per les notícies referents al projecte d’una
“Ley de protección de las señas de identidad”, que entén que pot afectar al Consell
Valencià de Cultura com a màxima institució consultiva de les institucions públiques
valencianes, encarregada segons la seua Llei de creació de “vetlar per la defensa i la
promoció dels valors lingüístics i culturals valencians”.
Finalment, per proposta del conseller Francisco Pérez Puche, el Ple ha encarregat a la
Comissió de Llegat Històric i Artístic un informe sobre l’extinció de la Fundació “La
llum de les imatges” i les seues conseqüències en el patrimoni artístic valencià.
La sessió havia començat amb un minut de silenci dedicat a la memòria del fins ara
vicepresident de l’entitat, l’escultor Ramón de Soto, i ha finalitzat amb la proposta de
dedicar-li un homenatge que probablement consistirà en la publicació d’un text teòric
del que va ser catedràtic i degà de la Facultat de Belles Arts d’Altea. El nou
vicepresident, proposat pel president Santiago Grisolía, serà el conseller Ricardo
Bellveser Icardo. El també escultor Vicente Ferrero substituirà a Ramón de Soto en la
presidència de la Comissió de les Arts.