Política de cookies
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ACEPTAR

Consell Valencià de Cultura, València, 29 de setembre 2014. En la seua sessió
plenària del present mes, el CVC ha aprovat un informe presentat per la Comissió de
Llegat Històric i Artístic i redactat pels consellers Vicente Ferrero i Jesús Huguet,
favorable a la declaració de les Fogueres d’Alacant com a Bé d’Interés Cultural. La
institució consultiva fa constar en l’informe que considera les Fogueres una
manifestació social i artística de gran magnitud, arrelada en la cultura de la ciutat des de
la seua evolució a partir de la tradicional “Crema d’atifells” del segle XIX, i amb una
estètica pròpia, diferent de la dels monuments de les falles de València. A més, valora la
gran repercussió de la festa en l’economia de la ciutat, documentada per un estudi
exhaustiu de la Universitat d’Alacant.
A part altres assumptes, el CVC ha aprovat en la mateixa sessió l’avantprojecte del seu
pressupost de despeses per a l’any 2015, de quantia idèntica al de l’any 2014, en aplicació dels criteris d’estabilitat, equilibri pressupostari i eficiència.