LA COMISSIÓ DE LES CIÈNCIES

La Comissió de les Ciències té com a objectiu estudiar i promocionar tot allò relacionat amb les ciències i la tecnologia.


Membres

President: Martín Quirós Palau
Secretari: José María Lozano Velasco
Vocals: Vicente Muñoz Puelles
Manuel Ángel Conejero Tomás
Vicente Farnós de los Santos
Ana Noguera Montagud
Josefa Frau Ribes
Glòria Marcos i Martí