LA COMISSIÓ DE LES CIÈNCIES

La Comissió de les Ciències té com a objectiu estudiar i promocionar tot allò relacionat amb les ciències i la tecnologia.


Membres

President: José María Lozano Velasco
Secretari: Vicente Muñoz Puelles
Vocals: Manuel Ángel Conejero Tomás
Vicente Farnós de los Santos

Josefa Frau Ribes
Glòria Marcos i Martí

Ana Noguera Montagud

Martín Quirós Palau