Comissions

La Comissió de les Arts

La Comissió de les Arts s’encarrega d’estudiar i promoure tot allò relacionat amb les arts plàstiques, escèniques, musicals i audiovisuals.

Presidenta: Amparo Carbonell Tatay
Secretària: Núria Vizcarro Boix
Vocals:
Xavier Aliaga Víllora
Vicente González Móstoles
Begoña Martínez Deltell
Rosana Pastor Muñoz
Vicent Torrent Centelles
Inmaculada Vidal Bernabé