LA COMISSIÓ DE LES ARTS

La Comissió de les Arts s’encarrega d’estudiar i promoure tot allò relacionat amb les arts plàstiques, escèniques i musicals contemporànies.


Membres

President: Vicente Ferrero Molina
Secretari: Ramón Roselló Ivars
Vocals: Manuel Ángel Conejero Tomás
Ricard Bellveser Icardo
Enrique García Asensio
Luis Prades Perona
Consuelo Ciscar Casabán
Ximo Tebar