Antologia Poètica (Selecció i introducció de Ferran Carbó)

VALLS JORDÀ, Joan

Els Quatre Vents
1995, 388pp.,
24 x 17cm.
Valencià
ISBN: 84-482-0960-5

Joan Valls i Jordà (Alcoi, 1917-1989) ha estat un dels poetes valencians de més volada dels qui començaren a publicar en les dècades dels anys quaranta i cinquanta d’aquest segle. Situat en un primer moment dins el corrent postsimbolista, influït pel mestratge de Carles Riba, la producció poètica de Joan Valls evoluciona progressivament, des del seu aïllament alcoià, amb la incorporació de processos imaginaris, surrealisme, associacions còsmiques i irracionals vinculades a la natura i, cap a finals dels seixanta, d’elements del realisme històric, i d’una vinculació social que no desterra del tot la preocupació intimista característica de la seua obra.
Precedida per un estudi introductori i una bibliografia a càrrec de Ferran Carbó, autor igualment de la selecció dels textos, aquesta antologia de Joan Valls presenta més d’un centenar i mig de poemes, des de La cançó de Mariola (1947) fins a La rosa quotidiana (publicat pòstumament el 1990); una trajectòria literària i humana que representa, com remarca l’antòleg, una contribució decisiva a la història de la poesia valenciana de la postguerra a l’actualitat.