Antologia Poètica (Selecció i introducció de Ferran Carbó)

VALLS JORDÀ, Joan


1995, 388pp.,
24 x 17cm.
Valencià
ISBN: 84-482-0960-5