Noticias

Estás en: Inicio Noticias Ple de gener del Consell Valencià de Cultura

Ple de gener del Consell Valencià de Cultura

29/01/2024

La primera sessió plenària del CVC de 2024 s’ha celebrat hui al migdia al Palau de Forcalló. Entre els punts destacats de l’ordre del dia, quatre informes.

El primer, sobre la creació de l’Acadèmia Valenciana del Tango, a sol·licitud de la Direcció General de Ciència i Investigació. El CVC ha tingut en compte, per a la valoració positiva final, el component cultural, el currículum dels promotors, les activitats d’estudi i promoció del tango que duen a terme i el suport a la iniciativa per part de les ambaixades d’Uruguai i l’Argentina.

El segon s’ha elaborat per a una possible declaració de BIC Immaterial. En concret sobre la cultura del cànem a Callosa de Segura d’acord amb l’article 45 de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià. El document estudia els orígens i l’evolució històrica del cultiu, les fases de producció, la indústria del filat i del calçat, els béns d’interés vinculats a l’activitat, les mesures de salvaguarda i, al final, valora i justifica positivament la declaració de BIC Immaterial per tota l’argumentació exposada i perquè es tracta d’una cultura tradicional de referència per a Callosa i per a totes les terres del Baix Segura, en la qual s’implica molta població.

El tercer, sol·licitat per la Conselleria, també era per a una possible declaració de BIC Immaterial, la de la festa de la Mare de Déu del Castell de Cullera. Es valoren, a partir de la mateixa Llei de Patrimoni Cultural, la riquesa antropològica i espacial de la festa, que es remunta a la conquista cristiana i en la qual es van anar afegint elements relacionats amb les incursions barbaresques del segle XVI. Es tracta d’una celebració que va anar evolucionant a través dels segles i que posseeix una sèrie de valors patrimonials que el CVC estima que compleixen les condicions per a ser declarada BIC Immaterial.

El quart té un objectiu divulgatiu sobre les espècies exòtiques invasores en la CV i l’impacte que tenen sobre les natives. S’estructura en un capítol de definicions i conceptes bàsics, un altre sobre normativa i legislació, i continua amb una explicació de les invasions biològiques, un catàleg d’espècies invasores, la situació concreta de la Comunitat Valenciana respecte d’algunes d’elles i les estratègies de control. El CVC, en l’apartat de recomanacions, suggereix, per a potenciar el treball de detecció i vigilància, augmentar els mitjans humans, materials i econòmics, establir campanyes de conscienciació ciutadana i escolar, i un acord sobre els principis per a una jardineria mediterrània en els àmbits públic i privat.

Els informes aprovats estaran pròximament a disposició general en la web del CVC.