Política de cookies
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ACEPTAR

En el Ple de hui, i entre altres qüestions, s’han presentat al debat dos informes.

El primer, Sobre el Santo Cáliz como patrimonio cultural material e inmaterial y su relevancia para el turismo cultural y religioso de la Comunitat Valenciana, és un document extens que parteix d’una detallada història de la relíquia des del segle I fins als nostres dies, amb exposició de fets, llocs, fonts i referències. Tot això és la base per a situar el Sant Calze com una peça fonamental per al pelegrinatge religiós i cultural. En primer lloc, pel valor històric i arqueològic del vas. En segon lloc, pel valor immaterial. Dels quals es deriven unes grans possibilitats per al turisme cultural i el religiós, en especial el catòlic.

El debat ja havia sorgit en el Ple de febrer per la difícil separació entre el valor patrimonial del vas i la creença religiosa. Amb matisos diversos, alguns membres han aportat en estes setmanes propostes i suggeriments que han aconseguit un informe que la majoria dels presents ha pogut assumir. Així, el document ha quedat aprovat per 9 vots a favor, 6 en contra i 3 abstencions. Alguns membres que s’han abstingut o votat en contra han assenyalat la voluntat d’escriure vots particulars raonats que, com és preceptiu, s’afegiran al final de l’informe aprovat.

El segon, titulat, Entorn de la Penyeta del Moro a Cullera, elaborat a partir d’una sol·licitud de la corporació municipal, aborda l’estat i les possibilitats de preservació de la balisa de ferro construïda en el segle XIX sobre la Penyeta del Moro, un escull situat davant la costa.

L’empresa pública Puertos del Estado va desafectar la balisa en 2015 perquè ja no era útil per a la seguretat de la navegació. Des d’aquell moment va deixar de fer les faenes de manteniment i conservació i la balisa va començar a degradar-se ostensiblement. L’informe del CVC indica que la pèrdua d’utilitat nàutica no hauria de comportar la pèrdua d’utilitat cultural, i proposa una solució per a preservar este paisatge icònic dels cullerans: que l’Estat atorgue una concessió demanial sobre la Penyeta del Moro, cosa que garantiria la conservació i restauració de la balisa a càrrec de l’ajuntament. Este document s’ha aprovat per unanimitat.

Els dos informes estaran a disposició pública pròximament en la web del Consell Valencià de Cultura.