Noticias

Estás en: Inicio Noticias El Consell Valencià de Cultura sol·licita a les administracions la protecció dels refugis de la Guerra Civil

El CVC demana que els Pelegrins de Portell siguen BIC

El Consell Valencià de Cultura sol·licita a les administracions la protecció dels refugis de la Guerra Civil

El CVC demana que els Pelegrins de Portell siguen BIC

València (27.06.2011).- El ple del Consell Valencià de Cultura (CVC), reunit hui en sessió ordinària, ha aprovat l'informe sobre els refugis construïts durant la Guerra Civil, en el qual sol•licita a les administracions la conservació i declaració de Bé de Rellevància Local (BRL), pel seu valor patrimonial, històric i simbòlic.

Així mateix, proposa l'habilitació de diferents usos, principalment didàctics i culturals, dels refugis que estiguen millor conservats i suggereix la instal•lació d'elements relacionats amb la ciutat de València. Amb este objectiu, el CVC recomana a la corporació municipal, que té la titularitat dels refugis de la ciutat, la possibilitat d'arribar a un acord amb les universitats valencianes per compartir la seua gestió i ús, i organitzar exposicions fixes o temporals en els refugis, especialment en els de la Gran Via, recentment redescoberts. A més, suggereix que els estudiants d'Història Contemporània o els que estiguen cursant Màster de Patrimoni puguen realitzar les seues pràctiques en els refugis i utilitzar-los com a aules.

Este informe es va elaborar després de la reaparició dels refugis durant les obres de remodelació de la Gran Via Marquès del Turia. En 2007, la institució consultiva va aprovar un document sobre la protecció d’estos elements, en el qual ja suggeria la declaració de BRL. https://cvc.gva.es/archivos/253.pdf

EL CVC enviarà este informe a l’Ajuntament de València, a la Conselleria de Cultura, Turisme i Esport, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a la Agència Valenciana de Turisme, a la universitats, concretament als departaments d'Història Contemporània i Màster de Patrimoni i a les Diputacions Provincials.
D'altra banda, el ple ha emès la proposta de creació d'espais públics de lectura o racons del lector, amb el propòsit de fomentar la lectura a la Comunitat Valenciana. Encara que en l'escrit també es destaca la preferència per situar-los en jardins, caldria fer-ho extensible a altres espais públics, on també tindria sentit la creació de racons reservats a la lectura en centres de salut, estacions i aeroports.

No obstant això, el CVC valora el Pla de Foment de la Lectura de Biblioteques de la Comunitat Valenciana, i insta a la seua implantació, així com a la constitució d'un Observatori de la Lectura i del Llibre, que tinga com a objectiu l'anàlisi permanent de la situació del llibre i la lectura a la Comunitat.

Pelegrins de Portell

La institució consultiva proposa la declaració de Bé d'Interès Cultural Immaterial els Pelegrins de Portell (Portell de Morella) per conservar les formes i austeritat pròpies de l'origen antic, a més de mostrar l'arrelament del municipi a la seua història i presentar una sèrie de valors culturals, històrics, religiosos, lúdics i identitaris.

En este sentit, recomana les autoritats civils i religioses que vetllen per l'austeritat i netedat del ritual, i intenten evitar les aglomeracions, que caracteritzen altres romiatges. L'informe es traslladarà a l'ajuntament de Portell de Morella, peticionari de l'escrit, a la Conselleria de Cultura, Turisme i Esport, a la Diputació de Castelló i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

BRL Pont de Ferro Alfonso XIII i el Grup d'Habitatges de la Cooperativa Valenciana d'Arts Gràfiques de València

Finalment, el CVC ha sol•licitat a les administracions la declaració de Bé de Rellevància Local el Pont de Ferro Alfonso XIII, situat entre els termes municipals de Sueca i Fortaleny, que destaca com un element arquitectònic singular , peculiar i integrat en l'espai on se situa, i presenta característiques geogràfiques, històriques, paisatgístiques i d'apreciació social d’especial trascendència.
El CVC també destaca la importància de conservar-ho pel seu significat històric i cultural en el cas que es s’ampliassen les infraestructures a la zona.

Quant al Grup d'Habitatges de la Cooperativa Valenciana d'Arts Gràfiques de València, situat entre els carrers Arts Gràfiques, Dr. Rodríguez Fornós, Impressor Alfonso de Còrdova i l'avinguda de Suècia, conclou que el bloc de cases mereix ser conservat pel seus elements propis, evitant adulteracions que afecten a les seues característiques bàsiques, per la qual cosa el CVC recomana la declaració com Bé de Rellevància Local.