Política de cookies
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Si continua navegando consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ACEPTAR

COM TREBALLA EL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

D’acord amb l’article 65 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Valencià de Cultura, aquest procedix de la següent manera:

organigrama1V

  • Qualsevol proposta d’informe, dictamen o pronunciament que s’eleve al Consell Valencià de Cultura es presentarà a la Presidència del Consell.
  • La Presidència, d’acord amb la Comissió de Govern, la trametrà a la comissió corresponent, o a la que es cree amb aquest fi.
  • Al si de la comissió es nomenarà una ponència perquè, en el termini previst per la Presidència, elabore el dictamen o informe.
  • Una vegada discutit al si de la comissió i aprovat, aquest dictamen o informe serà tramés al President perquè el porte a deliberació en la Comissió de Govern.
  • Finalment, aquest document se sotmetrà a l’acord del Ple del Consell que l’enviarà a la instància oportuna. Si hi ha cap vot particular, s’adjuntarà quan la persona interessada ho sol·licite.