Noticias

Estás en: Inicio Noticias Sessió plenària de juliol del Consell Valencià de Cultura

Sessió plenària de juliol del Consell Valencià de Cultura

26/07/2021

Palau de Forcalló. València, 26 de juliol de 2021.- En l’ordre del dia del Ple
del CVC, últim abans de les vacances d’agost, destaca un informe, que s’ha
aprovat per unanimitat, sobre la devolució a l’Ajuntament d’Oriola del Llibre
dels Repartiments que ara es troba a la Biblioteca de Catalunya.

El document s’ha elaborat a instància del consistori oriolà, que en el Ple del
27 de maig va aprovar una Declaració institucional, amb el suport de tots els
grups polítics, per a la recuperació dels documents que conformen este llibre.
En la Declaració també es demanava al CVC el suport tècnic i institucional
per aconseguir-ho. I este és el sentit de l’informe que hui ha aprovat el Ple
del Consell.

El Llibre dels Repartiments és una recopilació de documents sobre la
distribució de les terres de la zona fet entre 1265 i 1314, i és una valuosa font
d’informació històrica, econòmica, onomàstica i toponímica. En total són 87
folis escrits en lletra gòtica, amb afegits posteriors fins al segle XVII.

El cas és que sembla que el llibre va ser furtat de l’Arxiu Municipal d’Oriola
en un moment indeterminat entre els anys 1907 i 1908. I no se’n va saber res
fins al 1921, quan un llibreter barcelonés, Salvador Barba, propietari de la
Llibreria Antiga i Moderna, se’l va vendre a la Diputació de Barcelona, que
el va depositar en la biblioteca de l’IEC. En l’actualitat es troba a la
Biblioteca de Catalunya.

En les últimes dècades s’han dut a terme diverses iniciatives des d’Oriola per
a la tornada del llibre. Van començar en el 1931, i es va continuar reclamant
periòdicament: 1941, 1991, 1995, 2002, 2004, 2005 i 2006. En el 2007 va
estar a punt d’aconseguir-se a través d’un règim de concessió, que no va
culminar satisfactòriament. Però les institucions valencianes, de manera
unànime, estan d’acord amb la demanda oriolana, i és d’esperar que per mitjà de la iniciativa actual arribe a bon port la tornada a la ciutat d’Oriola del Llibre dels Repartiments.

A més, el Ple del CVC ha aprovat per unanimitat l’Informe econòmic del
Consell Valencià de Cultura del primer semestre de 2021.

Estos documents estan en la web del CVC, https://cvc.gva.es/ a disposició
dels interessats.