Noticias

Estás en: Inicio Noticias Primer Ple d’estiu del Consell Valencià de Cultura

Primer Ple d’estiu del Consell Valencià de Cultura

25/06/2024

En l’ordre del dia del Ple de hui destacaven, entre altres, dos informes sobre patrimoni. Un, de caràcter immaterial, el de la Proposta de BIC del Porrat de Potries sol·licitada per l’ajuntament d’este poble de la Safor, i un altre de caràcter material, sol·licitat per l’Ajuntament de València, Sobre la Casa dels Bous del Cabanyal.

El Porrat de Potries se celebra cap al 3 de febrer, per Sant Blai, i és una tradició arrelada a la comarca. El de Potries es distingeix per una àmplia programació cultural més enllà de l’estricta celebració de la primera rompuda de la terra d’una societat agrícola. La programació combina tradició i modernitat, i s’organitza cada any al voltant d’una qüestió específica triada pel consistori. El CVC informa que el Porrat de Potries té valors i característiques pels quals pot ser Bé d’Interés Cultural Immaterial. El document s’ha aprovat amb una abstenció.

L’informe sobre la Casa dels Bous del Cabanyal indica que les obres que s’hi han dut a terme respecten el projecte de rehabilitació redactat fa un any i el valor patrimonial dels edificis. També que s’han dut a terme amb un encert disciplinar molt notable, cosa que es pot apreciar en uns treballs que respecten la genealogia del bé i les adaptacions històriques sense perjuí de la qualitat contemporània de totes les intervencions. El document s’ha aprovat per unanimitat.

També s’han debatut i aprovat els tres informes següents: Sobre la Proposició de Llei de la Corporació Audiovisual de la CV, Sobre la Proposició de Llei de Llibertat Educativa i Sobre la Proposició de Llei de Concòrdia.

Les tres proposicions estan en tramitació parlamentària per via d’urgència a les Corts Valencianes. El CVC ha considerat per majoria que el caràcter d’urgència de la tramitació no invalidava la intervenció valorativa de la institució estatutària, que no ha estat consultada. S’ha recordat que tampoc no ha pogut fer-ho sobre els avantprojectes habituals, d’acord amb el caràcter d’urgència pel qual este primer pas, el de l’avantprojecte, no és necessari.

Per contra, cinc membres del Ple s’han absentat del debat d’estos tres informes i no han participat en les votacions corresponents. Han indicat que el procediment emprat pel CVC per a entrar a valorar estes proposicions de llei va en contra de la Llei de Creació de la institució i del Reglament de Funcionament i que es tracta d’una ingerència en el poder legislatiu. Al mateix temps, han remarcat que amb això no volen evitar el debat de fons, sinó denunciar les irregularitats formals d’unes actuacions acordades per la majoria.

Els tres informes sobre les tres proposicions de llei s’han aprovat per 13 vots a favor i es traslladaran, entre altres, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.