Noticias

Estás en: Inicio Noticias Ple de març del Consell Valencià de Cultura

Ple de març del Consell Valencià de Cultura

29/03/2021

Palau de Forcalló. València, 29 de març de 2021.- Entre els assumptes que
s’han tractat en el Ple mensual de la institució destaquen una Declaració al
voltant dels pressupostos de la Generalitat en matèria cultural i l’Informe
de seguiment del Pacte per la Ciència i la Innovació que el CVC va impulsar
l’any 2015.

Quant a la Declaració, aprovada per unanimitat, s’ha de dir que s’inscriu en
la tradició de l’estudi que el Consell fa, cada any, dels pressupostos culturals
de les administracions autonòmica i estatal. En este cas, correspon als
pressupostos de la Generalitat en matèria cultural de 2021.

Entre les conclusions, el document considera positiu l’augment percentual
de la inversió, en la línia dels últims anys, a pesar de l’infrafinançament
autonòmic i de la crisi sanitària i econòmica. També es ressalta que seria
important disposar de dades més concretes del repartiment territorial, per tal
d’analitzar com ha evolucionat la inversió en les diferents comarques,
províncies i capitals. Igualment, que els augments per al 2021 mostren
diferències significatives: per exemple, l’augment fixat per al Museu de
Belles Arts ha quedat per davall del d’altres organismes i institucions.

L’Informe de seguiment del Pacte per la Ciència i la Innovació presentat al
Ple s’ha elaborat cinc anys després de la signatura d’aquell Pacte que va
impulsar el CVC, en novembre del 2015 https://cvc.gva.es/wp-content/uploads/Pacte-Social-per-la-Ci%C3%A8ncia_Declaraci%C3%B3-i-adhesions.pdf , per part de múltiples institucions, organitzacions
empresarials i sindicals i científics de prestigi. L’objectiu era aconseguir un
consens social en defensa d’un model econòmic i productiu capaç de
competir internacionalment i que també oferira cohesió social.
Ara, més de cinc anys després, el CVC ha cregut necessari fer-ne la revisió,
i s’ha de dir que, mentrestant, ha continuat amb el seu compromís per la
ciència per mitjà de múltiples informes sobre este camp.

L’informe que s’ha debatut en el Ple, i que s’ha aprovat també per unanimitat, remarca la
importància essencial de la investigació científica, que s’ha pogut comprovar
per exemple en la resolució del problema sanitari derivat de la Covid-19, la
necessitat de recursos pressupostaris per a la millora de la carrera científica,
i per a la potenciació de l’Agència Estatal d’Investigació i de l’Estratègia
Espanyola de Ciència (EECTI) 2021-2027. També advoca, en les
conclusions, per la col·laboració entre les administracions i les institucions
científiques per al compliment dels objectius de l’EECTI, i per
l’imprescindible acord social per a preservar la cultura científica dels canvis
econòmics i polítics.

Els documents aprovats hui estan a disposició pública en la web del CVC: https://cvc.gva.es/