Noticias

Estás en: Inicio Noticias El Consell Valencià de Cultura aprova la Memòria 2011

Consuelo Ciscar i Carles Santos prenen possessió dels seus càrrecs

El Consell Valencià de Cultura aprova la Memòria 2011

Consuelo Ciscar i Carles Santos prenen possessió dels seus càrrecs

València (28.05.2012).- El Consell Valencià de Cultura (CVC), reunit hui en sessió ordinària, ha aprovat la memòria d'activitats corresponents a l'exercici 2011 i el document annexe de les recomanacions i observacions que realitza la institució consultiva a la Generalitat.

Prèviament, han pres possessió dels seus càrrecs com membres del CVC Consuelo Ciscar i Carles Santos, que després de ser triats per les Corts el dia 16, s'incorporen per primera vegada a la institució consultiva, completant així la composició del CVC de vint-i-un membres.

El president de la institució consultiva, Santiago Grisolía, ha comunicat al ple la nova compossició de les comissions del CVC. Ciscar formarà part d'Arts i de Ciències i Santos de la Jurídica i d'Interpretació Reglamentària i de Ciències. Segons ha informat Grisolía, el músic també podrà assistir a la comissió de les Arts amb veu però no vot.

Des de la seua creació, en 1985, l'òrgan s'ha renovat en set ocasions. Els membres es nomenen per un període de sis anys consecutius i una vegada finalitzat el seu mandat, poden ser triats novament.

Respecte a les observacions i recomanacions de la institució consultiva, que s'inclouen en la Memòria de l'any passat, el CVC se centra en la importància de valorar la preservació del patrimoni, entès com un bé de capital, i la seua gestió productiva. En este sentit, insta a l'Administració a assumir la seua responsabilitat com a primer agent difusor del coneixement del patrimoni i dels seus valors, i a conscienciar a la ciutadania en la importància de conservar-ho. A més, el text recalca el paper de l'Administració com a representant de la voluntat política social i responsable de la conservació dels béns socials.

Així mateix, insisteix en la necessitat d'una política més activa de promoció del mecenatge, i suggereix iniciatives a assumir pels poders públics valencians en l'àmbit de les seues competències, com la creació d'una distinció honorífica oficial per reconèixer els mèrits de particulars, associacions o empreses en el patrocini d'entitats i activitats culturals.

El CVC va aprovar al febrer un informe, en el qual planteja la revisió de l'actual llei del Mecenatge i la fiscalitat relativa al patrocini cultural, a més de proposar el micromecenatge com a eina necessària per a l'elaboració dels pressupostos públics.

Una altra de les recomanacions que destaca la institució tots els anys, és la potenciació de l'ús del valencià, una sol•licitud que segons el CVC haurien de assumir les administracions públiques, en primer lloc, i les diverses entitats cíviques i els responsables polítics, qui també haurien de fer front al risc d'involució del seu ús social.

D'altra banda, el ple ha aprovat els informes sobre el Parc Natural de l'Albufera, en el qual sol•licita a la Generalitat que es prenguen les mesures adequades per aprovar la declaració de Bé d'Interès Cultural (BIC) del conjunt de valors, materials i immaterials, compresos a l'àrea d'influència del Parc Natural de la Devesa i l’Albufera.

El CVC, que ha manifestat el seu interès per este espai des de 2005, any en el qual va elaborar el primer informe sobre el llac, ressalta alguns elements que s'haurien de protegir, com la pesca i caça tradicionals, el cultiu de l'arròs, la navegació a penjador i la vela llatina, així com l'arquitectura típica, les tècniques hidràuliques i la gastronomia.

Finalment, ha aprovat els informes sobre el cementiri britànic i protestant de València i l'Alt Forn número 2 de l'antiga siderúrgica del Port de Sagunt.

Respecte al primer document, la institució consultiva, després d'analitzar els elements artístics, arquitectònics i històrics del cementiri britànic de València, suggereix la constitució d'una fundació, que administre el cementeri per poder garantir la continuïtat del lloc. A més, planteja la inclusió del cementiri en el servei de rutes guiades conegut com El Museu del Silenci, que té al seu càrrec l’Ajuntament de València i que es duu a terme en el Cementiri Municipal.

Quant al segon escrit, considera necessari que la conselleria de Cultura atorgue el màxim nivell de protecció al patrimoni urbanístic i industrial de la ciutat de Sagunt, i sol•licita a particulars, associacions i autoritats la seua col•laboració en la restauració i adaptació per a l'ús públic d’esta edificació, per ser el testimoni del passat industrial i urbanístic dels saguntins.