Amb l’assistència del Molt Hble. President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, del Secretari Autonómic de Cultura i membres del CVC.

Más información