Llinatge i poder. Castelló (XVI-XIX)

Gimeno Sanfeliu, Mª Jesús

Sèrie Minor
2003, 287pp., 9Il.lust.,
20 x 15cm.
Valencià
Primera
ISBN: 84-482-3559-2

L’estudi dels grups privilegiats, des de la seua projecció social, econòmica i, especialment, política, va hui en augment dins de la historiografia espanyola moderna. Des de fa unes quantes dècades, els investigadors de la història social, i fins i tot, d’altres dimensions, com la història política, econòmica, de les mentalitats, etc., han iniciat un procés d’acostament al paper jugat per la noblesa espanyola de l’Antic Règim, en l’evolució dels fenòmens socials, econòmics o polítics.

L’estudi de les famílies titulades més importants que residien a la vila de Castelló durant l’Antic Règim, pretén ser una simbiosi entre els diferents plantejaments metodològics que hi ha ara en aquest camp d’estudi. En primer lloc, s’estudien els recursos econòmics, no vinculats directament amb les rendes senyorials, analitzant l’estructura patrimonial, lliure i vinculada, i les seues vies de transmissió, amb atenció especial als mecanismes de perpetuació de l’ordre establit. Al costat d’aquesta aproximació més clàssica sobre la composició dels patrimonis, el lector trobarà també en les pàgines següents dades sobre mobles i aixovar domèstic, que ens permetran estudiar els nivells de cultura material i del consum, per a conéixer el seu estil de vida particular.

L’autora ha intentat estudiar de prop els comportaments particulars, les conductes individuals seguides pels membres de la noblesa titulada castellonenca des del segle XVI fins a les primeres dècades del XIX. Per a ells hem reconstruït la trajectòria vital de la família dels barons de la Serra d’en Galceran, la Pobla, Borriol, Benicàssim i Montornés, a través de les successives generacions i fases per què passa.

Maria Jesús Gimeno Sanfeliu és doctora en geografia i història per la Universitat de València, per la qual va obtindre el Premi Extraordinari de Doctorat. Ha exercit la seua activitat docent a la UNED i actualment ho fa en la Universitat Jaume I, on és professora d’història i institucions econòmiques. Ha publicat diversos llibres i nombrosos articles i estudis dedicats al coneixement històric de la realitat econòmica i social valenciana en època moderna, pels quals ha obtingut diversos premis. Compagina l’activitat docent i investigadora amb la coordinació la direcció de l’obra editorial del Servei de Publicacions de la Diputació Provincial de Castelló.