Amb les compareixences de:

Sr. Manuel Broseta Dupre, president del Consell Social UV

Sra. Mónica Bragado Cabeza, presidenta del Consell Social UPV