Comissions

La Comissió Jurídica i d’Interpretació Reglamentària

La Comissió Jurídica i d’Interpretació Reglamentària estudia les matèries de caràcter jurídic que se li sotmeten a consideració, i interpreta el Reglament a instància del Ple, de qualsevol comissió o de qualsevol dels membres.

Presidenta: Josefa Frau Ribes
Secretari: Gerardo Muñoz Lorente
Vocals:
Ascensión Figueres Górriz
José María Lozano Velasco
José Vicente Navarro Raga
Ana Noguera Montagud
Maribel Peris Muiños