LA COMISSIÓ JURÍDICA I D’INTERPRETACIÓ REGLAMENTÀRIA

La Comissió Jurídica i d’Interpretació Reglamentària estudia aquelles matèries de caràcter jurídic que se sotmeten a la seua consideració, i interpreta el Reglament a instància del Ple, de qualsevol comissió o de qualsevol dels seus membres.


Membres

President: Josefa Frau Ribes
Secretari/a: Ana Noguera Montagud
Vocals: Vicente Muñoz Puelles
Martín Quirós Palau
Soledad Giménez Muñoz